Thursday!!!

1′ row
1′ sumo deadlift high pull
1′ push press
1′ wall ball
1′ double unders
1′ rest
5 rounds

Quinta-feira

1′ remo
1′ terra sumô com remada alta
1′ desenvolvimento
1′ arremesso de bola
1′ pulo de corda
1′ descanso
5 voltas